NORA

 

NORA indkalder projektforslag - Ansøgningsfrist 2. marts 2015

 

NORA bevilger støtte til samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande (Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge).

I NORAs Strategiprogram 2012-2016 er tre af NORA-regionens hovedudfordringer udpeget som særlige fokusområder for NORAs projektstøtte:

  • At gøre stærke sider stærkere ved at styrke en bæredygtig udvikling af regionens traditionelle hovedsektor gennem støtte til innovative projekter inden for fiskeri og de marine ressourcer. Det kan f.eks. være projekter med fokus på biprodukter og hidtil uudnyttede ressourcer.
  • At skabe nye muligheder ved at styrke diversifikationen af regionens økonomier ved at støtte udviklingen af nye erhvervsmuligheder, produkter, produktionsmetoder og markedsføringsstrategier. Det kan f.eks. være projekter inden for turisme, landbrug eller vedvarende energi.
  • At overvinde de lange afstande, som udgør en særlig udfordring for NORA-regionen, ved at støtte projekter med fokus på kommunikation, udvikling af transportmuligheder og handlingsorienterede analyser. Det kan f.eks. være projekter, som vil udvikle innovative IKT-løsninger til Nordatlantens særlige forhold eller bidrager til øget omsætning i regionens små og afsidesliggende samfund.

NORA har desuden fokus på at udvikle samarbejdet med Nordens naboer i vest. NORA ser derfor gerne projekter, som også inddrager partnere fra især Canada og de skotske øer.

NORA støtter projekter af meget forskelligartet natur. Fælles for projekterne er imidlertid, at de alle er relevante i forhold til organisationens overordnede målsætning: At skabe en kraftfuld nordatlantisk region med en stærk, bæredygtig økonomisk udvikling.

Bruge denne Guide til projektansøgning, hvis du vil have gode råd og vejledning om NORAs projektmidler. I "Vi overvejer at søge" og "Vi skriver på en ansøgning" kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, hvis du overvejer at søge eller skriver på en konkret ansøgning. I "Vi har fået bevilliget penge" og "Vi er i gang med projektet" kan du læse nærmere om betingelser for rapportering og udbetaling af midler, hvis dit projekt modtager støtte. Hvis du klikker på "Vi er ved at afslutte projektet" kan du læse om kravene til rapport og regnskab i forbindelse med projektafslutningen.

6. oktober 2014 er sidste frist for at søge projektstøtte i den igangværende ansøgningsrunde.

Ansøgningsfristen i den efterfølgende ansøgningsrunde bliver 2. marts 2015.


Ansøgningsfristen er 2. marts 2015. Vejledning til ansøgningen kan hentes på NORAs hjemmeside, hvor det via banneret ’Guide til projektstøtte’ er muligt at få gode råd i forbindelse med ansøgningen.